เวลาทำการ

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ (เริ่ม 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป)

จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

เปิดบริการพื้นที่ 24 ชั่วโมงทุกวัน .

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ปิดบริการ

Advertisements